Over Stichting B.U.B.S.

Stichting B.U.B.S. bestaat sinds 2008, en van oorsprong steunde Stichting B.U.B.S. schoolprojecten in Gambia waarmee wij inmiddels ruim 1400 kinderen naar school hebben kunnen sturen.

Sinds 2017 richt de Stichting zich met name op een combinatie van educatie van verpleegsters, het transporteren en distribueren van medische producten naar Gambia, en het ondersteunen van klinieken.

Op dit moment betaald de Stichting de opleiding van vier verpleegsters die in een kliniek zullen gaan werken. Doelstelling is om daarnaast een Aloë Vera tuin te ontwikkelen. Deze planten worden gebruikt voor de behandeling van brandwonden.

Inkomsten en beheer

Stichting B.U.B.S. is afhankelijk voor zijn inkomsten van schenkingen, donaties, giften en eventuele subsidies. Incidenteel wordt er een evenement gehouden om extra inkomsten te genereren.

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd op de bankrekening van de Stichting. De voorzitter heeft daar toegang toe en de penningmeester controleert betalingen en ontvangsten.

Het vermogen wordt besteed om de doelstelling(en) van de Stiching te realiseren.

Beloningbeleid

Iedereen betrokken bij Stichting B.U.B.S. doet zijn bijdrage op vrijwillige basis. Voor werkzaamheden worden geen beloningen of betalingen gedaan.

Kosten die iemand maakt in het kader van de doelstelling(en) van de Stichting, kunnen wel worden gedeclareerd.